Voorwaarden

Disclaimer/voorwaarden Schoonheidssalon Beauty4People:

Door contact op te nemen met Schoonheidssalon Beauty4People, ga je automatisch akkoord met onderstaande punten en verklaar je dat je:

  • Op jouw verzoek uitleg hebt gekregen waarom de schoonheidsspecialiste vraagt naar bepaalde (medische) gegevens;
  • Alle medische gegevens hebt besproken en indien nodig hebt toegelicht die van belang zijn voor deze behandeling;
  • Weet dat je iedere (medische) behandeling verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven omdat dit het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden;
  • Weet je dat al je gegevens vertrouwelijk beantwoord worden om je privacy te beschermen dat je weet wat je rechten zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming; dit kun je in de online privacyverklaring van de salon lezen en dit kan indien gewenst ook mondeling worden toegelicht;
  • Toestemming geeft voor het eventueel maken van digitale foto’s tijdens het intake- / kennismakingsgesprek voor de opbouw van een dossier. Tevens worden er -indien nodig- foto’s gemaakt, voor/tijdens/na de behandeling van het te behandelen gebied. Deze foto’s worden nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming (online) gepubliceerd of aan derden gegeven;
  • Bestellingen die specifiek voor de klant besteld zijn, dienen vooraf betaald te worden & te worden afgenomen;
  • Bestellingen kunnen op afspraak worden opgehaald of gratis in Nuenen worden bezorgd. Bestellingen kunnen met aanvullende verzendkosten worden verzonden. 
  • De behandeling wordt thuis voortgezet met de geadviseerde persoonlijke huidverzorgings- en huidverbeteringsproducten.
  • Afspraak verzetten? Wijzigen afspraken zo snel mogelijk, minimaal 48 uur van te voren. Een no show = een no go. Je behandeling wordt dan altijd volledig in rekening gebracht.
  • Schoonheidssalon Beauty4People is een Ladies Only Salon

 

Privacybeleid

Wie zijn we

Schoonheidssalon Beauty4People, gevestigd aan Vredehof 1, 5671DS Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vredehof 1

5671DS Nuenen

Tel. +31 6 16382523

www.beauty4people.com

info@beauty4people.com

M.F. Sprengers is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Beauty4People. Zij is te bereiken via info@beauty4people.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauty4People verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum (indien minderjarig onder de 16)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel)

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauty4People verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– Gezondheidsgegevens, het is soms noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen

– Etnische afkomst, dit is zichtbaar op foto’s die eventueel gemaakt kunnen worden om het verloop van behandelingen te volgen. (Deel) foto’s worden nooit (online) gepubliceerd zonder dat je daarvan op de hoogte bent en er toestemming voor hebt gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Beauty4People verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het monitoren van de voortgang van de behandeling

– Je te kunnen bellen, e-mailen, sms-en, berichtje via de WhatsApp indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren

– Om eventueel goederen bij je af te kunnen leveren of naar je te kunnen versturen

– Het afhandelen van je betaling

– Om te kunnen voldoen aan de  wettelijk verplichte belastingaangiftes

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Beauty4People neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Beauty4People bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Een bewaartermijn van twee jaar na het einde van de klantrelatie (= laatste behandeling of aanschaf product). Financiële gegevens die onder de administratie-eisen van de belastingdienstvallen, moeten zeven jaar worden bewaard.

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of schriftelijk, wij zullen dan aansluitend je persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Beauty4People verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van functionele cookies (die nodig zijn om de site goed te laten werken).

Google Analytics

We gebruiken ook analytische cookies, die ons helpen om het gebruik van de website in kaart te brengen en met die gegevens de website te verbeteren. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben ‘gegevens delen’ (met derde partijen) uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij pseudonimiseren je IP-adres (de laatste 8 cijfers zijn gemaskeerd).

Tracking cookies

Schoonheidssalon Beauty4People heeft een account op Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en op YouTube. Het is mogelijk dat deze derde partijen tracking cookies plaatsen. Schoonheidssalon Beauty4People maakt zelf geen gebruik van tracking cookies.

Contactformulier

Op de website van Schoonheidssalon Beauty4People is de mogelijkheid om direct via een contactformulier contact met de salon op te nemen. Als je een bericht stuurt ontvangen we je voor/achternaam, als je dit invult, en je e-mailadres om met je te kunnen corresponderen. Correspondentie gaat via het e-mailsysteem van Versio.

WhatsApp

Op de website van Schoonheidssalon Beauty4People is de mogelijkheid om direct via WhatsApp contact met de salon op te nemen. Als je een bericht stuurt ontvangen we een voor/achternaam, en zien we een eventuele foto, en telefoonnummer om met je te kunnen corresponderen. Gedeelde informatie en contactgegevens zullen niet met derden worden gedeeld. WhatsApp hanteert hier een eigen privacybeleid voor.

Versio

De website en e-mail faciliteiten zijn bij Versio ondergebracht. Versio voldoet aan de strenge veiligheidseissen van de AVG/GDPR wetgeving (zie online privacy policy van Versio). Hiervoor is er ook een verwerkingsovereenkomst via de algemene voorwaarden vastgelegd.

GnuCash

Voor het bijhouden van de administratie en de boekhouding wordt er gebruik gemaakt van het offline administratieprogramma GnuCash. Je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je behandeling en/ of bestelling worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden vertrouwelijk behandeld en zijn beschermd opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beauty4People en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beauty4people.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schoonheidssalon Beauty4People wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Beauty4People neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beauty4people.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

×
Hi! Wat kan ik voor je betekenen?

Klik op de naam  hieronder om te chatten tijdens openingstijden via WhatsApp of mail naar info@beauty4people.com.

× App met Margriet 🌼